Hier heeft u inzage in de Jaarstukken 2023 van de gemeente Haarlemmermeer. In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders financiƫle en beleidsmatige verantwoording af over de beleidsdoelen en activiteiten uit de Programmabegroting 2023-2026.

Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet haarlemmermeergemeente.nl